Previous
Next

Hướng dẫn thực hiện quyền cổ đông

Đề nghị quý cổ đông thực hiện các quyền cổ đông theo quy trình “QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG CHƯA TÁI LƯU KÝ”

 Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam đề nghị quý cổ đông thực hiện các quyền cổ đông theo quy trình “QUẢN CỔ ĐÔNG CHƯA TÁI LƯU KÝ”.

 

Các biểu mẫu liên quan đến quyền cổ đông cụ thể như sau:

- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận cổ phần;

- Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin (Mẫu 13B);

- Mẫu đề nghị chuyển khoản (áp dụng cho cổ đông khai tại Công ty);

- Mẫu đề nghị chuyển khoản (áp dụng cho cổ đông gửi hồ sơ qua chuyển phát nhanh);

- Đơn xin nhận sổ qua đường chuyển phát nhanh;

- Mẫu đề nghị chuyển sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế (Mẫu 16B);

 

Trân trọng.

 

Quy trình và các biểu mẫu đính kèm theo link dưới đây: 

Tải về Quy trình quản lý cổ đông chưa tái lưu ký.

Tải về Các biểu mẫu của quy trình.

 

Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam

Địa chỉ: CT2 - Tòa nhà Ecogreen - 286 Nguyễn Xiển - Tân Triều - Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.2213. 1579

 

Xuất bản: 24/02/2022 08:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố