Previous
Next

Báo cáo quí

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 của Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 (Tổng hợp và Văn phòng) kèm Giải trình biến động lợi nhuận.

Xin xem tài liệu tại đây: https://bitly.vn/7gvs


Xuất bản: 22/07/2019 04:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố