Previous
Next

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 của Công ty kèm giải trình biến động lợi nhuận cùng kỳ.

- Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty, kèm giải trình biến động lợi nhuận: https://bitly.vn/9an2

- Báo cáo tài chính Tổng hợp kèm giải trình biến động lợi nhuận: https://bitly.vn/9an6

Xuất bản: 22/08/2019 02:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố