Previous
Next

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2018 sau kiểm toán - Xem tại đây

Báo cáo tài chính Văn phòng năm 2018 sau kiểm toán - Xem tại đây

Xuất bản: 21/03/2019 02:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố