Previous
Next

Công bố thông tin

CBTT: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

Ngày 28/9/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ra quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.

Chi tiết xin xem tại liệu đính kèm tại đây: CBTT bổ nhiệm

Trân trọng./.

Xuất bản: 28/09/2021 03:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố