Previous
Next

Công bố thông tin

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Loãn - Thành viên độc lập HĐQT công ty VNPD

Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Loãn - Thành viên độc lập HĐQT.

 

 

Chi tiết trong link đính kèm.

TAGS:
Xuất bản: 17/10/2023 03:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố