Previous
Next

Tin EVNDevelopment

Công ty CPPT Điện lực Việt Nam tích cực tham gia cuộc thi “Kiến thức ATVSLĐ – PCCN” qua mạng internet do EVNGENCO1 phát động

Công ty CPPT Điện lực Việt Nam tích cực tham gia cuộc thi “Kiến thức ATVSLĐ – PCCN” qua mạng internet do EVNGENCO1 phát động.

 Thực hiện kế hoạch liên tịch số 225/LT-EVNGENCO1-CĐ ngày 24/01/2018 giữa Tổng giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Tổng công ty phát điện 1 và thông báo số 831/TB-EVNGENCO1 ngày 27/3/2018 về việc Tổ chức cuộc thi “Kiến thức an toàn vệ sinh lao động qua mạng internet” và Hội thi “ ATVSV giỏi” cấp Tổng công ty năm 2018.


 Ngày 2/4/2018 Công ty có chỉ thị liên tịch số 317/CTLT-VNPD-CĐVNPD để phát động cuộc thi, đến nay đã có 81 cán bộ công nhân viên tham gia trên tổng số 130 người (chiếm 62,3%), chủ yếu là lực lượng lao động trực tiếp thuộc ba nhà máy của công ty là Nậm Má, Khe Bố, Bắc Bình. Ai cũng tham gia với tinh thần hăng hái, trách nhiệm, vì lợi ích chung.

Tất cả cán bộ công nhân viên và người lao động tích cực tham gia vào cuộc thi.
Đây là cuộc thi thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng của cán bộ công nhân viên, người lao động về công tác An toàn – Vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn, chính sách pháp luật về an toàn, phòng ngừa yếu tố rủi ro trong sản xuất, ngăn ngừa tai nạn lao động và phòng chống cháy nổ. Toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động cũng có cơ hội tham gia học tập, nâng cao kiến thức, đảm bảo ATVSLĐ – PCCN trong sản xuất, làm nền tảng cho sản xuất phát triển bền vững và đem lại hiệu quả lao động ngày càng cao.

Cuộc thi “Kiến thức an toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ qua mạng internet” được Tổng công ty phát điện 1 cho chạy thử nghiệm từ tháng 02 đến tháng 5/2018 và chính thức thực hiện chấm điểm từ ngày 1/6/2018. Thể lệ cuộc thi cũng như hướng dẫn sử dụng trang web đã được gửi đến tất cả các đơn vị trực thuộc trong Công ty. Bài kiểm tra gồm 03 nội dung và dưới hình thức trắc nghiệm thông qua phần mềm do chính Genco1 xây dựng.

Xuất bản: 18/04/2018 03:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố