Previous
Next

Hướng dẫn thực hiện quyền cổ đông

Hướng dẫn thực hiện các quyền cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt nam đã hoàn tất công tác lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM. Mã chứng khoán của Công ty là VPD và đã bắt đầu giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 12/04/2016.

- Về việc tái lưu ký cổ phiếu của VNPD:
+ Đối với cổ đông đã được ghi tăng cổ tức bằng cổ phiếu các năm 2012, 2014 hoặc có mua cổ phần trong đợt phát hành năm 2015: Đề nghị Quý cổ đông mang theo Giấy CNSHCP và CMND đến các công ty chứng khoán để thực hiện tái lưu ký.
+ Đối với cổ đông chưa ghi tăng cổ tức bằng cổ phiếu của các năm 2012, 2014 hoặc chưa ghi tăng cổ phần trong đợt phát hành năm 2015: Đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Văn phòng HĐQT của Công ty để yêu cầu ghi tăng số cổ phần Quý cổ đông được nhận. Sau khi Quý cổ đông được ghi tăng số cổ phần, đề nghị Quý cổ đông đến các công ty chứng khoán để tái lưu ký cổ phiếu.
+ Đối với các cổ đông chưa thực hiện tái lưu ký, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Văn phòng HĐQT Công ty để thực hiện các quyền cổ đông (Nhận cổ tức, đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, thay đổi thông tin cổ đông..).

- Về việc thay đổi thông tin cá nhân:
+ Đối với việc thay đổi địa chỉ liên lạc, số điện thoại:
Đề nghị Quý cổ đông liên hệ trực tiếp với Văn phòng HĐQT Công ty để được hướng dẫn thực hiện.
+ Đối với việc thay đổi số CMND: Đề nghị Quý cổ đông cung cấp một trong các giấy tờ như sau:
• Sổ hộ khấu có thể hiện số CNMD cũ và số CMND mới;
• Hộ chiếu có thể hiện số CMND cũ, bản sao công chứng CMND mới;
• Giấy xác nhận của công an có nội dung thay đổi số CMND cũ và số CMND mới;
• Hoặc Bản sao công chứng số CMND cũ và CMND mới.
Cổ đông nộp một trong các giấy tờ nêu trên kèm theo Giấy CNSHCP đến Văn phòng HĐQT Công ty để thực hiện thay đổi số CMND.

- Về việc trả cổ tức cho cổ đông:
• Đối với cổ đông đã thực hiện tái lưu ký: Từ 2015, VSD căn cứ số tài khoản chứng khoán cổ đông đã mở tại các công ty chứng khoán, VSD sẽ tự động chuyển trả cổ tức cho cổ đông. Trường hợp cổ đông đã tái lưu ký nhưng chưa nhận cổ tức từ 2014 trở về trước, đề nghị Quý cổ đông liên hệ Văn phòng HĐQT Công ty để nhận cổ tức.
• Đối với cổ đông chưa tái lưu ký: đề nghị Quý cổ đông liên hệ Văn phòng HĐQT Công ty để nhận. Đối với cổ tức bằng tiền mặt, Quý Cổ đông có thể nhận tiền mặt hoặc đăng ký số tài khoản ngân hàng nhận tiền cổ tức dài hạn tại Văn phòng HĐQT Công ty.


Thông tin liên hệ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam
Website: www.vnpd.com.vn
Địa chỉ: Tầng 3 - CT1 Khu Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.22131579
Fax: 024.35527987

Xuất bản: 11/05/2016 02:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố