Previous
Next

Công bố thông tin

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 2%

Công ty Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 2%, cụ thể như sau: 

Mã chứng khoán: VPD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                   

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2021

  1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 2%;

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 2%;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 2%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/8/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển - xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/8/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Trân trọng./.

TAGS:
Xuất bản: 26/07/2021 03:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố