Previous
Next

Đại hội cổ đông

Nghị quyết về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam công bố nghị quyết của HĐQT về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng./.

Link Nghị quyết 525/NQ-VNPD-HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 27/04/2022 08:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố