Previous
Next

Công bố thông tin

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Phụ trách kế toán

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Phụ trách Kế toán Công ty đối với bà Bùi Thị Thu Trang

 

Link Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm


TAGS:
Xuất bản: 22/12/2022 04:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố