Previous
Next

Thông báo

Thông báo V/v: Mất sổ của cổ đông Trần Văn Thiên

    Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ của cổ đông Trần Văn Thiên;

            Căn cứ Đơn xin cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Văn Thiên;

            Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Trần Văn Thiên;

- Số đăng ký người sở hữu cũ: 201402654, ngày cấp 11/06/1996,  nơi cấp: Quảng Nam;

- Số đăng ký người sở hữu: 231178315, ngày cấp: 08/12/2014, nơi cấp: Gia Lai;

- Địa chỉ: Số 22 Siu Bleh, phường Đống Đa, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai;

- Số lượng cổ phần sở hữu (đã bao gồm cổ phiếu thưởng năm 2015): 2.691 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

ơMọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

            ĐT: 04.22131579 – 22131580                   - Fax 04.35527987

            Kính báo!

Xuất bản: 01/08/2017 11:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố