Previous
Next

Công bố thông tin

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

      Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Văn bản số 182/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội ngày 06/04/2020 về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày một lan rộng và dịch bệnh đang có xu hướng bùng phát nhanh và mạnh hơn trong thời gian gần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

 Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến các cổ đông và các đơn vị có liên quan trong thời gian tới.

Trân trọng thông báo./.

Xin xem thêm file đính kèm tại đây

Xuất bản: 09/04/2020 10:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố