Previous
Next

Thông báo

Thông báo về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam xin thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần 10 của Công ty.
GPDKDN thay doi lan 10 - CP Phat trien Dien luc Viet Nam.pdf

Xuất bản: 14/07/2017 03:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố