Previous
Next

Công bố thông tin

Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 ngày 30/11/2020.

 

Xin xem chi tiết tại đây

Xuất bản: 01/12/2020 03:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố