Previous
Next

Tin EVNDevelopment

Tình hình phát điện năm 2012

 Ghi chú:

- Giá bán điện Bắc Bình: Mùa mưa (từ 0h ngày 1/7 đến 24h ngày 30/9): 531.040 đồng/kWh;

Mùa khô (từ 0h ngày 1/10 đến 24h ngày 30/6): 711.040 đồng/kWh
- Giá bán điện Nậm Má: là 785,5 đồng/kWh

Xuất bản: 10/08/2011 08:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố