Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 01/2020 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 1 NĂM 2020

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/1/2020

11.584

105.753

201.386

 

2/1/2020

12.523

110.258

361.500

 

3/1/2020

12.539

113.469

356.500

 

4/1/2020

15.534

91.664

362.400

 

5/1/2020

27.077

80.191

318.700

 

6/1/2020

35.873

100.166

378.200

 

7/1/2020

23.944

109.640

347.200

 

8/1/2020

16.862

107.989

371.500

 

9/1/2020

16.449

113.953

542.100

 

10/1/2020

16.072

99.197

346.900

 

11/1/2020

15.395

105.764

332.800

 

12/1/2020

14.824

97.464

311.400

 

13/1/2020

13.164

84.418

199.600

 

14/1/2020

13.827

106.182

243.100

 

15/1/2020

14.273

106.828

290.900

 

16/1/2020

12.775

112.104

305.900

 

17/1/2020

12.742

102.141

432.800

 

18/1/2020

12.696

103.589

536.400

 

19/1/2020

12.496

97.575

518.400

 

20/1/2020

15.982

86.905

215.700

 

21/1/2020

13.801

104.329

216.300

 

22/1/2020

13.569

77.227

267.814

NMKhe Bố thay công tơ H2

23/1/2020

13.204

106.263

283.200

 

24/1/2020

12.368

112.492

295.000

 

25/1/2020

10.824

148.960

392.600

 

26/1/2020

16.813

95.853

386.800

 

27/1/2020

11.699

115.016

490.400

 

28/1/2020

12.545

123.966

294.800

 

29/1/2020

12.731

139.109

369.100

 

30/1/2020

11.339

112.124

389.700

 

31/1/2020

10.207

57.836

388.203

 

Cả tháng

465.731

3.228.425

10.747.303

 

Xuất bản: 03/02/2020 03:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố