Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 03/2020 của toàn Công ty

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 3 NĂM 2020

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/3/2020

14.198

70.959

366.505

 

2/3/2020

16.846

215.725

352.200

 

3/3/2020

34.161

156.328

516.000

 

4/3/2020

34.898

159.085

552.500

 

5/3/2020

38.845

187.102

591.900

 

6/3/2020

18.972

162.438

552.000

 

7/3/2020

36.384

152.728

586.200

 

8/3/2020

36.411

57.236

482.700

 

9/3/2020

35.683

285.381

588.700

 

10/3/2020

33.320

181.856

481.000

 

11/3/2020

31.454

70.202

481.900

 

12/3/2020

30.067

0

486.900

BB dừng theo lịch điều tiết nước phục vụ SX nông nghiệp

13/3/2020

27.840

0

409.100

14/3/2020

27.522

0

353.400

15/3/2020

27.501

0

377.900

16/3/2020

25.417

142.830

369.500

 

17/3/2020

17.471

141.515

398.500

 

18/3/2020

30.931

151.941

399.500

 

19/3/2020

29.616

137.412

410.600

 

20/3/2020

21.916

138.699

405.700

 

21/3/2020

29.638

146.413

489.200

 

22/3/2020

19.354

45.395

492.500

 

23/3/2020

29.640

249.811

522.400

 

24/3/2020

29.178

137.448

528.700

 

25/3/2020

35.784

163.333

514.700

 

26/3/2020

35.970

0

485.600

BB dừng theo lịch điều tiết nước phục vụ SX nông nghiệp

27/3/2020

31.742

0

568.700

28/3/2020

28.820

0

395.400

29/3/2020

31.262

0

394.400

30/3/2020

31.156

0

390.400

31/3/2020

30.198

93.620

373.949

 

Cả tháng

902.195

3.247.457

14.318.654

 

Xuất bản: 06/04/2020 10:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố