Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 04/2020 của toàn Công ty

TỔNG HỢP  SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 4 NĂM 2020

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/4/2020

31.051

100.137

467.451

 

2/4/2020

27.247

89.471

640.200

 

3/4/2020

30.781

85.566

717.800

 

4/4/2020

33.071

83.318

697.000

 

5/4/2020

35.063

17.191

671.500

 

6/4/2020

35.524

143.487

687.900

 

7/4/2020

35.367

95.196

678.300

 

8/4/2020

34.702

103.096

659.100

 

9/4/2020

34.830

95.763

792.600

 

10/4/2020

34.580

6.943

806.000

 

11/4/2020

33.880

0

745.100

BB dừng theo lịch điều tiết nước phục vụ SX nông nghiệp

12/4/2020

35.181

0

775.700

13/4/2020

36.248

0

909.500

14/4/2020

36.266

0

837.300

15/4/2020

36.272

74.178

774.000

 

16/4/2020

36.320

85.379

836.100

 

17/4/2020

32.385

87.461

745.500

 

18/4/2020

41.023

105.950

670.300

 

19/4/2020

38.444

30.458

663.900

 

20/4/2020

36.289

117.704

652.700

 

21/4/2020

35.463

97.372

685.100

 

22/4/2020

47.231

101.854

943.400

 

23/4/2020

54.844

79.441

862.200

 

24/4/2020

52.624

105.245

753.400

 

25/4/2020

54.058

0

687.600

BB dừng theo lịch điều tiết nước phục vụ SX nông nghiệp

26/4/2020

53.968

0

612.600

27/4/2020

52.916

0

1.023.300

28/4/2020

50.643

0

793.100

29/4/2020

48.900

0

747.300

 

30/4/2020

47.701

38.840

565.129

 

Cả tháng

1.192.872

1.744.050

22.101.080

 

Xuất bản: 01/05/2020 04:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố