Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 05/2020 của toàn Công ty

BẢN THEO DÕI SẢN LƯỢNG THÁNG 5 NĂM 2020

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/5/2020

42.918

82.312

670.471

 

2/5/2020

41.713

53.349

906.400

 

3/5/2020

37.637

29.237

779.600

 

4/5/2020

35.539

131.147

841.700

 

5/5/2020

29.657

132.735

822.600

 

6/5/2020

35.117

146.714

762.000

 

7/5/2020

32.166

148.000

777.200

 

8/5/2020

27.985

148.148

734.200

 

9/5/2020

20.769

162.695

695.100

 

10/5/2020

9.618

14.100

669.300

 

11/5/2020

23.404

234.202

700.700

 

12/5/2020

33.031

151.427

683.400

 

13/5/2020

30.489

155.979

689.500

 

14/5/2020

28.778

158.085

678.700

 

15/5/2020

23.460

153.645

495.400

 

16/5/2020

22.092

144.667

540.700

 

17/5/2020

21.723

34.788

488.100

 

18/5/2020

32.445

136.913

490.800

 

19/5/2020

19.134

166.594

489.700

 

20/5/2020

16.068

165.208

481.500

 

21/5/2020

11.487

151.599

833.500

 

22/5/2020

17.812

27.802

698.000

 

23/5/2020

46.891

0

574.000

BB dừng theo lịch điều tiết nước phục vụ SX nông nghiệp

24/5/2020

35.629

0

539.400

25/5/2020

37.391

0

694.400

26/5/2020

51.724

0

734.000

27/5/2020

54.631

0

640.200

28/5/2020

55.044

0

762.800

29/5/2020

44.893

0

883.000

30/5/2020

36.421

100.586

617.300

 

31/5/2020

36.740

118.680

823.339

 

Cả tháng

992.406

2.948.612

21.197.010

 

Xuất bản: 02/06/2020 09:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố