Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 08/2020 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 8 NĂM 2020

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/8/2020

0

521.685

742.476

Nậm Má dừng sửa chữa kênh

2/8/2020

0

315.948

1.006.600

3/8/2020

0

467.371

2.423.700

4/8/2020

0

588.235

1.751.300

5/8/2020

0

613.435

1.652.700

6/8/2020

0

490.582

1.825.100

7/8/2020

0

582.300

1.422.300

8/8/2020

0

645.232

1.597.700

9/8/2020

0

575.627

1.232.700

10/8/2020

0

684.960

1.484.100

11/8/2020

0

616.331

1.108.100

12/8/2020

0

499.700

1.207.100

13/8/2020

0

331.237

892.800

14/8/2020

0

273.179

1.132.400

15/8/2020

0

295.226

1.178.700

16/8/2020

0

191.240

1.313.000

17/8/2020

0

334.180

1.638.000

18/8/2020

0

337.542

1.945.900

19/8/2020

0

308.890

2.112.000

20/8/2020

0

420.890

2.457.400

21/8/2020

0

491.437

2.458.500

22/8/2020

 0

558.175

2.436.600

23/8/2020

0

552.201

2.436.200

24/8/2020

0

595.435

1.780.600

25/8/2020

0

683.133

2.055.000

26/8/2020

0

582.583

1.796.200

27/8/2020

0

690.366

1.704.500

28/8/2020

0

685.508

1.572.000

29/8/2020

0

411.449

1.200.400

30/8/2020

0

171.515

1.150.700

31/8/2020

1.131

185.319

830.096

 

Cả tháng

1.131

14.700.911

49.544.872

 

Xuất bản: 02/09/2020 04:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố