Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 8/2018 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN 8/2018

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/8/2018

43.970

54.640

2.258.839

 

2/8/2018

45.194

40.201

2.292.600

 

3/8/2018

43.243

84.253

2.210.200

 

4/8/2018

39.017

0

1.812.100

 

5/8/2018

35.561

0

1.886.600

 

6/8/2018

39.449

0

1.882.800

 

7/8/2018

44.222

178.770

1.905.000

 

8/8/2018

42.581

55.546

2.053.400

 

9/8/2018

42.883

0

2.281.000

 

10/8/2018

44.453

59.773

2.307.100

 

11/8/2018

41.018

109.138

2.325.500

 

12/8/2018

51.242

46.323

1.672.700

 

13/8/2018

51.466

117.108

2.034.000

 

14/8/2018

38.729

96.190

2.353.800

 

15/8/2018

50.263

114.955

1.983.000

 

16/8/2018

50.825

114.899

1.823.100

 

17/8/2018

49.406

124.097

1.357.700

 

18/8/2018

51.386

123.566

1.409.400

 

19/8/2018

57.420

119.307

1.289.900

 

20/8/2018

50.962

99.740

1.679.200

 

21/8/2018

42.876

129.079

2.124.900

 

22/8/2018

48.253

153.625

2.163.400

 

23/8/2018

45.490

130.848

2.029.200

 

24/8/2018

38.478

122.419

1.943.900

 

25/8/2018

49.442

150.188

1.941.000

 

26/8/2018

47.966

86.391

1.726.900

 

27/8/2018

49.579

186.322

2.118.800

 

28/8/2018

47.722

147.106

2.214.700

 

29/8/2018

43.589

173.466

2.204.100

 

30/8/2018

40.219

228.131

1.634.300

 

31/8/2018

38.723

98.935

948.255

 

Cả tháng

1.405.628

3.145.016

59.867.394

 

Xuất bản: 03/09/2018 09:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố