Previous
Next

Tin EVNDevelopment

VNPD hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 trước thời hạn

Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam (VNPD) hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 trước thời hạn

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngoài yếu tố quan trọng là tình hình thủy văn trong năm khá thuận lợi thì phải kể đến vai trò của lực lượng sản xuất đã thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành, đảm bảo khai thác an toàn, liên tục, đạt hiệu suất cao. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt các công tác quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng sửa chữa,  lãnh đạo Công ty thường xuyên chỉ đạo đúng hướng trong công tác sản xuất và dự báo thủy văn, đến hết Quý III năm 2022, Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam VNPD đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Số liệu chi tiết thể hiện trong bảng sau:

Báo cáo tài chính Quý III/2022 mới công bố của Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam (VNPD mã chứng khoán VPD), tính đến hết tháng 9/2022, lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 218.719.917.723 đồng. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu LNST là 116.219.046.499 đồng, như vậy chỉ sau 09 tháng, VNPD đã đạt 188.20% kế hoạch cả năm.

Để có được thành quả nêu trên, VNPD luôn chủ động trước những diễn biến về khí hậu, chủ động nguồn nước, tập trung tối đa nguồn lực và thời gian, thực hiện tốt công tác điều tiết nước, đảm bảo tích nước hồ chứa để phục vụ phát điện, tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định của  thủ tướng chính phủ, của EVN nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, VNPD đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số (CĐS), ứng dụng số hóa vào quy trình SXKD, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức CĐS cho CBCNV. Các nhà máy phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác cung cấp nước chống hạn và nước sinh hoạt trong mùa khô, phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình, góp phần đáng kể trong việc cắt, giảm lũ cho vùng hạ du.

Nhìn chung, thị trường đang chuyển biến tích cực trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, trong đó ngành điện đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển kinh tế của đất nước. Với chiến lược và quyết sách phù hợp, VNPD đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh chỉ sau 09 tháng năm 2022, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi có trụ sở các nhà máy và cung cấp điện ổn định cho hệ thống lưới điện Quốc gia.

Nguồn: Phòng Tổng hợp - VNPD

Xuất bản: 31/10/2022 03:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố