Previous
Next

Thông báo

v/v: Mất Giấy chứng nhận cổ phần của cổ đông Trần Huy Sơn

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ của bà Trần Nguyễn Lan Hương;

            Căn cứ bộ hồ sơ xin xác nhận số lượng sở hữu cổ phần của bà Trần Nguyễn Lan Hương;

            Bà Trần Nguyễn Lan Hương là vợ hợp pháp của ông Trần Huy Sơn theo Giấy chứng nhận kết hôn Số: 61, Quyển số: 01/06 đăng ký ngày 04/7/2006, tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, ngày 08/12/2020 ông Trần Huy Sơn đã mất theo Trích lục khai tử số: 704/TLKT-BS ngày 09/12/2020 của UBND phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Trước khi mất ông Trần Huy Sơn đã đánh mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Để thực hiện quyền cho cổ đông làm thủ tục phân chia di sản thừa kế, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

 

STT

 

Họ và tên

 

SĐKNSH

 

Ngày cấp

 

Nơi cấp

 

Địa chỉ

Số lượng CP (đã bao gồm cổ phiếu thưởng 2017)

1

Trần Huy Sơn

201336696

16/03/2010

CA. TP Đà Nẵng

Số 220 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu

4.380 CP

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

ơMọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội

            ĐT: 024.22131579 – 22131580                - Fax 024.35527987

            Kính báo./.

TAGS:
Xuất bản: 29/06/2021 01:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố