Previous
Next

Văn bản ngành điện

 Số/ ký hiệu 27/2009/TT-BCT
 Tên văn bản Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh
 Ngày ban hành 25/09/2009
 Đơn vị ban hành Bộ Công Thương
 Loại văn bản Quy định
 Người ký Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào
 Trích yếu

Ngày 25 tháng 9 năm 2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BCT Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh gồm 7 chương, 50 điều.

Theo đó, nội dung thông tư quy định trách nhiệm, trình tự, thủ tục về đầu tư quản lý, vận hành hệ thống đo đếm điện năng; thu thập và xử lý số liệu đo đếm điện năng; trình tự, thủ tục giao nhận điện năng; các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo đếm, thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu đo đếm điện năng phục vụ mua bán điện trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Đối tượng thuộc phạm vi áp dụng bao gồm: Các đơn vị phát điện trong thị trường phát điện cạnh tranh và Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện BOT; Đơn vị vận hành hệ thống và thị trường điện; Công ty mua bán điện; Các đơn vị sở hữu, vận hành lưới truyền tải, lưới phân phối và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đo đếm điện năng như đơn vị thí nghiệm, kiểm định, quản lý và kiểm toán số liệu đo đếm. 

 Từ khóa
 File văn bản (Download)
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố