Previous
Next

Văn bản ngành điện

 Số/ ký hiệu 15/2008/QĐ-BCT
 Tên văn bản Quyết định Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực
 Ngày ban hành 01/07/2008
 Đơn vị ban hành Bộ Công Thương
 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào
 Trích yếu Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố