Previous
Next

Văn bản ngành điện

 Số/ ký hiệu 05/2011/TT-BCT
 Tên văn bản Thông tư của Bộ Công thương quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện
 Ngày ban hành 25/02/2011
 Đơn vị ban hành Bộ Công Thương
 Loại văn bản Quy định
 Người ký Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
 Trích yếu

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25 tháng 02 năm 2011 về việc quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.

Thông tư quy định về giá bán lẻ điện chi tiết cho các nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện căn cứ trên giá bán điện bình quân năm 2011. Theo đó, giá bán điện bình quân năm 2011 là 1.242 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Giá bán điện theo cấp điện áp áp dụng đối với các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, bơm nước tưới tiêu, hành chính sự nghiệp và cho các khu công nghiệp, cho mục đích khác tại các nhà chung cư cao tầng tại thành phố và các khu đô thị mới. Giá bán điện được quy định theo thời gian sử dụng điện trong ngày (giờ cao điểm, thấp điểm). Thông tư quy định cụ thể về giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất, bơm nước tưới tiêu, hành chính, sự nghiệp; giá bán buôn điện cho khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu tập thể, khu dân cư; các thông số đầu vào để tính giá bán điện; hướng dẫn thực hiện giá điện; thời gian sử dụng điện trong ngày… 
Tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia thì giá bán điện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhưng không được nằm ngoài mức giá sàn 1.863 đồng/kWh và giá trần 3.105 đồng/kWh. 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2011 theo Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2011; thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện.
 Từ khóa
 File văn bản (Download)

Văn bản khác

Không tìm thấy bản ghi nào
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố