Previous
Next
Nhà máy Thủy điện Nậm Má Nhà máy Thủy điện Nậm Má

Thuỷ điện Nậm Má được xây dựng trên suối Nậm Má thuộc địa phận xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cách thị xã Hà Giang về phía bắc 12 km theo đường chim bay.

Hiện tượng tạo bọt khí bánh xe công tác TUABIN FRANCIS ở chế độ gần đầy tải 	Hiện tượng tạo bọt khí bánh xe công tác TUABIN FRANCIS ở chế độ gần đầy tải

Các bằng chứng thực nghiệm đã chỉ ra rằng các dải xoáy bọt khí xâm thực hình xoắn ốc có thể xuất hiện trong tuabin Francis ở chế độ vận hành đầy tải. Các dao động áp lực nảy sinh cùng lúc với các dòng xoáy hình xoắn ốc (spiraling vortex) có thể gây hại cho...

Vận hành đập Vận hành đập

Thách thức hàng đầu trong việc phát triển tài nguyên nước là xác định địa điểm thiết kế và vận hành các công trình cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích xã hội, đồng thời bảo vệ môi trường tự nhiên.

Công nghệ siêu âm tích hợp giúp nâng cao hiệu quả và hiệu suất vận hành nhà máy điện Công nghệ siêu âm tích hợp giúp nâng cao hiệu quả và hiệu suất vận hành nhà máy điện

Một trong các công nghệ hứa hẹn là siêu âm, sử dụng thiết bị cảm biến siêu âm để phát hiện và định vị nhanh chóng rò rỉ, các khuyết tật cơ khí, hồ quang điện và phóng điện. Việc dò tìm phát hiện này rất quan trọng với hiệu quả họat động và hiệu suất thiết bị...

Dự án thủy Điện Khe Bố Dự án thủy Điện Khe Bố

Dự án thuỷ điện Khe Bố được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại Quyết định số 1793/TTg-CN ngày 7/11/2006. Công trình Thuỷ điện Khe Bố thuộc cấp II, nhóm A, dự kiến thực hiện dự án trong 4 năm (1 năm chuẩn bị và 3 năm xây dựng).

  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố