Previous
Next

Tình hình hoạt động sản xuất

Chọn nhà máy
Chọn Tháng
Năm   
Ngày SL Ngày
(Kwh)
SL Tháng 11
(Kwh)
SL Quý IV
(Kwh)
SL Năm 2018
(Kwh)
Công suất Max
(MW)
01/11/2018139,074139,0743,442,24570,674,194
02/11/2018128,552267,6263,570,79770,802,746
03/11/2018108,484376,1103,679,28170,911,230
04/11/201867,555443,6653,746,83670,978,785
05/11/2018196,101639,7663,942,93771,174,886
06/11/2018299,515939,2814,242,45271,474,401
07/11/2018154,1131,093,3944,396,56571,628,514
08/11/2018174,1201,267,5144,570,68571,802,634
09/11/201873,5591,341,0734,644,24471,876,193
10/11/2018142,1881,483,2614,786,43272,018,381
11/11/2018104,6821,587,9434,891,11472,123,063
12/11/2018199,3641,787,3075,090,47872,322,427
13/11/2018
14/11/2018
Hôm nay
15/11/2018
16/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
19/11/2018
20/11/2018
21/11/2018
22/11/2018
23/11/2018
24/11/2018
25/11/2018
26/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
29/11/2018
30/11/2018
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố