Previous
Next

Tình hình hoạt động sản xuất

Chọn nhà máy
Chọn Tháng
Năm   
Ngày SL Ngày
(Kwh)
SL Tháng 4
(Kwh)
SL Quý II
(Kwh)
SL Năm 2021
(Kwh)
Công suất Max
(MW)
01/04/2021332,719332,719332,71928,430,911
02/04/2021506,071838,790838,79028,936,982
03/04/2021348,9101,187,7001,187,70029,285,892
04/04/2021166,6471,354,3471,354,34729,452,539
05/04/2021192,9771,547,3241,547,32429,645,516
06/04/2021157,7191,705,0431,705,04329,803,235
07/04/2021177,5141,882,5571,882,55729,980,749
08/04/2021212,5512,095,1082,095,10830,193,300
09/04/2021221,7632,316,8712,316,87130,415,063
10/04/2021131,8332,448,7042,448,70430,546,896
11/04/2021180,4522,629,1562,629,15630,727,348
12/04/2021161,3752,790,5312,790,53130,888,723
13/04/2021240,9593,031,4903,031,49031,129,682
14/04/2021
Hôm nay
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
18/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
30/04/2021
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố