Previous
Next

Tình hình hoạt động sản xuất

Chọn nhà máy
Chọn Tháng
Năm   
Ngày SL Ngày
(Kwh)
SL Tháng 1
(Kwh)
SL Quý I
(Kwh)
SL Năm 2021
(Kwh)
Công suất Max
(MW)
01/01/2021285,741285,741285,741285,741
02/01/2021434,964720,705720,705720,705
03/01/2021279,4221,000,1271,000,1271,000,127
04/01/2021294,7371,294,8641,294,8641,294,864
05/01/2021297,1141,591,9781,591,9781,591,978
06/01/2021311,1531,903,1311,903,1311,903,131
07/01/2021286,1412,189,2722,189,2722,189,272
08/01/2021190,4122,379,6842,379,6842,379,684
09/01/2021289,4292,669,1132,669,1132,669,113
10/01/2021336,3793,005,4923,005,4923,005,492
11/01/2021290,6753,296,1673,296,1673,296,167
12/01/2021273,4933,569,6603,569,6603,569,660
13/01/2021306,9353,876,5953,876,5953,876,595
14/01/2021288,1534,164,7484,164,7484,164,748
15/01/2021
16/01/2021
17/01/2021
Hôm nay
18/01/2021
19/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
22/01/2021
23/01/2021
24/01/2021
25/01/2021
26/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
30/01/2021
31/01/2021
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố