Previous
Next

Tình hình hoạt động sản xuất

Chọn nhà máy
Chọn Tháng
Năm   
Ngày SL Ngày
(Kwh)
SL Tháng 1
(Kwh)
SL Quý I
(Kwh)
SL Năm 2018
(Kwh)
Công suất Max
(MW)
01/01/2018421,888421,888421,888421,888
02/01/2018430,163852,051852,051852,051
03/01/2018488,5611,340,6121,340,6121,340,612
04/01/2018639,5641,980,1761,980,1761,980,176
05/01/2018719,8252,700,0012,700,0012,700,001
06/01/2018542,9623,242,9633,242,9633,242,963
07/01/2018469,9083,712,8713,712,8713,712,871
08/01/2018554,2004,267,0714,267,0714,267,071
09/01/2018367,0294,634,1004,634,1004,634,100
10/01/2018418,0695,052,1695,052,1695,052,169
11/01/2018466,3805,518,5495,518,5495,518,549
12/01/2018327,0095,845,5585,845,5585,845,558
13/01/2018354,1356,199,6936,199,6936,199,693
14/01/2018352,7266,552,4196,552,4196,552,419
15/01/2018395,8946,948,3136,948,3136,948,313
16/01/2018
Hôm nay
17/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
20/01/2018
21/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
27/01/2018
28/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố