Previous
Next

Tình hình hoạt động sản xuất

Chọn nhà máy
Chọn Tháng
Năm   
Ngày SL Ngày
(Kwh)
SL Tháng 8
(Kwh)
SL Quý III
(Kwh)
SL Năm 2020
(Kwh)
Công suất Max
(MW)
01/08/2020521,685521,68511,111,65128,079,542
02/08/2020315,948837,63311,427,59928,395,490
03/08/2020467,3711,305,00411,894,97028,862,861
04/08/2020588,2351,893,23912,483,20529,451,096
05/08/2020613,4352,506,67413,096,64030,064,531
06/08/2020490,5822,997,25613,587,22230,555,113
07/08/2020582,3003,579,55614,169,52231,137,413
08/08/2020645,2324,224,78814,814,75431,782,645
09/08/2020575,6274,800,41515,390,38132,358,272
10/08/2020684,9605,485,37516,075,34133,043,232
11/08/2020616,3316,101,70616,691,67233,659,563
12/08/2020
13/08/2020
Hôm nay
14/08/2020
15/08/2020
16/08/2020
17/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
20/08/2020
21/08/2020
22/08/2020
23/08/2020
24/08/2020
25/08/2020
26/08/2020
27/08/2020
28/08/2020
29/08/2020
30/08/2020
31/08/2020
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố