Previous
Next

Tình hình hoạt động sản xuất

Chọn nhà máy
Chọn Tháng
Năm   
Ngày SL Ngày
(Kwh)
SL Tháng 1
(Kwh)
SL Quý I
(Kwh)
SL Năm 2019
(Kwh)
Công suất Max
(MW)
01/01/2019317,542317,542317,542317,542
02/01/2019533,108850,650850,650850,650
03/01/2019700,3361,550,9861,550,9861,550,986
04/01/2019700,2062,251,1922,251,1922,251,192
05/01/2019700,1832,951,3752,951,3752,951,375
06/01/2019698,5993,649,9743,649,9743,649,974
07/01/2019551,3044,201,2784,201,2784,201,278
08/01/2019688,1644,889,4424,889,4424,889,442
09/01/2019550,8735,440,3155,440,3155,440,315
10/01/2019259,8595,700,1745,700,1745,700,174
11/01/2019380,8696,081,0436,081,0436,081,043
12/01/2019260,6816,341,7246,341,7246,341,724
13/01/2019199,6006,541,3246,541,3246,541,324
14/01/2019258,0686,799,3926,799,3926,799,392
15/01/2019310,1337,109,5257,109,5257,109,525
16/01/2019
17/01/2019
18/01/2019
Hôm nay
19/01/2019
20/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
23/01/2019
24/01/2019
25/01/2019
26/01/2019
27/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố