Previous
Next

Tình hình hoạt động sản xuất

Chọn nhà máy
Chọn Tháng
Năm   
Ngày SL Ngày
(Kwh)
SL Tháng 9
(Kwh)
SL Quý III
(Kwh)
SL Năm 2019
(Kwh)
Công suất Max
(MW)
01/09/201963,45063,4505,737,50764,733,113
02/09/201975,557139,0075,813,06464,808,670
03/09/201955,353194,3605,868,41764,864,023
04/09/201943,514237,8745,911,93164,907,537
05/09/2019102,272340,1466,014,20365,009,809
06/09/201958,553398,6996,072,75665,068,362
07/09/2019129,336528,0356,202,09265,197,698
08/09/201949,412577,4476,251,50465,247,110
09/09/201946,214623,6616,297,71865,293,324
10/09/201952,989676,6506,350,70765,346,313
11/09/201978,263754,9136,428,97065,424,576
12/09/201984,540839,4536,513,51065,509,116
13/09/2019158,500997,9536,672,01065,667,616
14/09/201992,7941,090,7476,764,80465,760,410
15/09/201990,2001,180,9476,855,00465,850,610
Hôm nay
16/09/2019
17/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
22/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
28/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố