Previous
Next

Tình hình hoạt động sản xuất

Chọn nhà máy
Chọn Tháng
Năm   
Ngày SL Ngày
(Kwh)
SL Tháng 11
(Kwh)
SL Quý IV
(Kwh)
SL Năm 2019
(Kwh)
Công suất Max
(MW)
01/11/201983,22083,2207,835,06577,520,377
02/11/2019104,188187,4087,939,25377,624,565
03/11/201981,422268,8308,020,67577,705,987
04/11/201996,218365,0488,116,89377,802,205
05/11/201964,811429,8598,181,70477,867,016
06/11/201981,825511,6848,263,52977,948,841
07/11/2019123,464635,1488,386,99378,072,305
08/11/201967,784702,9328,454,77778,140,089
09/11/201999,385802,3178,554,16278,239,474
10/11/201990,487892,8048,644,64978,329,961
11/11/2019107,7711,000,5758,752,42078,437,732
12/11/2019104,3611,104,9368,856,78178,542,093
13/11/2019
14/11/2019
15/11/2019
Hôm nay
16/11/2019
17/11/2019
18/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
23/11/2019
24/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
30/11/2019
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố