Previous
Next
VNPD lãi sau thuế 9 tháng hoàn thành kế hoạch cả năm VNPD lãi sau thuế 9 tháng hoàn thành kế hoạch cả năm (19/10/2017)

9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của VNPD đạt 129,63 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 138,14%. Chỉ số EPS (Earning per Share-Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu) 9 tháng đạt 1.265 đồng/CP.

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem