Previous
Next
Phát điện Tổ máy số 1 - Thủy điện Khe Bố Phát điện Tổ máy số 1 - Thủy điện Khe Bố (17/12/2013)

Đúng 14g ngày 07/5/2013 Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Khe Bố đã hòa lưới điện Quốc gia thành công. Qua quá trình vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh, ngày 13/5/2013 Nhà máy đã chính thức phát điện thương mại Tổ máy số 1, đánh dấu một mốc tiến độ quan trọng trong...

Giá điện sinh hoạt giữ nguyên với 50 kWh đầu Giá điện sinh hoạt giữ nguyên với 50 kWh đầu (25/02/2010)

Bộ Công Thương vừa hoàn tất thông tư hướng dẫn chi tiết giá điện mới áp dụng từ 1/3. Mức tăng đối với điện sinh hoạt vào khoảng 6,8%, đúng bằng mức bình quân, trong đó, giữ nguyên giá bán đối với 50 kWh đầu tiên.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem