Previous
Next

Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị Công ty năm 2018

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo quản trị năm 2018 của Công ty.
Xin xem file đính kèm tại đây
Bản cung cấp thông tin quản trị

Xuất bản: 24/01/2019 04:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố