Previous
Next

Báo cáo quí

Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 kèm Giải trình biến động lợi nhuận

Xin xem báo cáo tại đây

Xuất bản: 22/04/2021 05:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố