Previous
Next

Báo cáo quí

Báo cáo tài chính Quý I/2018

Xin xem báo cáo tài chính Quý I/2018 của Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam kèm Giải trình biến động lợi nhuận theo đường dẫn dưới đây:

Báo cáo tài chính Quý I/2018 Tổng hợp
Báo cáo tài chính Quý I/2018 Văn phòng Công ty

Xuất bản: 24/04/2018 05:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố