Previous
Next

Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019.

Xin xem file đính kèm tại đây: https://drive.google.com/file/d/1NCt9V4nRHoZaXVwzaNJovDlyqL2p4jzV/

Xuất bản: 03/07/2019 05:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố