Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Giá điện sinh hoạt giữ nguyên với 50 kWh đầu


Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Hữu Hào, thông tư hướng dẫn chi tiết biểu giá điện đã được ký và sẽ công bố vào cuộc họp báo sáng thứ 6 tới. Theo đó, điện sinh hoạt bậc thang tăng khoảng 6,8%, đúng bằng mức bình quân áp dụng năm 2009. Giá bán lẻ cho các cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh tăng bình quân khoảng 6,1-6,3% và điện bán cho công nghiệp tăng khoảng 6,3%.

Trong quyết định điều chỉnh lần này, giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang vẫn giữ nguyên với 50 kWh đầu tiên, 600 đồng cho mỗi kWh. Với chính sách này, ông Hào cho biết 2,5 triệu hộ gia đình nghèo khó và chính sách vẫn được hưởng ưu đãi.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, với mức tăng giá điện bình quân 6,8% áp dụng cho năm 2010, GDP bị tác động giảm khoảng 0,34%, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 0,2-0,27%. Các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng cũng không đáng kể với mức dưới 3%. Trong đó, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất là điện cho nước sinh hoạt, tăng khoảng 2,83-3,15%, cán thép xi măng tăng thêm 0,2-0,69%. Còn lại các ngành khác tác động dưới 0,1% giá thành, nói chung là không tác động nhiều.

Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào nhấn mạnh: "Điều căn bản nhất là đời sống nhân dân gần như không bị ảnh hưởng nhiều". Ông nhẩm tính hiện nay số hộ sử dụng 50 kWh điện một tháng chiếm khoảng 23,8%, trong khi với giá bán mới, 50 kWh đầu tiên vẫn giữ nguyên.

Đối với các hộ gia đình sử dụng từ 51 kWh đến 100 kWh mỗi tháng - thuộc đối tượng cận nghèo thu nhập không cao mỗi tháng, họ cũng chỉ phải trả thêm 7.000 đồng theo giá điện mới. Các hộ sử dụng từ 200kWh thì tăng khoảng 16.000 đồng một tháng. Các hộ sử dụng trên 300 số khoảng 26.000 đồng, trên 400 số trả thêm 36.500 đồng.

"Tôi cho rằng mức tăng này không ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân. Quan trọng giải thích cho người dân biết để các doanh nhân, doanh nghiệp không lợi dụng việc này để tăng giá các mặt hàng khác", Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào nhấn mạnh.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang áp dụng năm 2009:

STT

Mức sử dụng của một hộ gia đình 
trong tháng

Giá bán điện

(đồng cho một kWh)

1

Cho 50 kWh đầu tiên

600

2

Cho kWh từ 51 – 100

865

3

Cho kWh từ 101 – 150

1.135

4

Cho kWh từ 151 – 200

1.495

5

Cho kWh từ 201 – 300

1.620

6

Cho kWh từ 301 – 400

1.740

7

Cho kWh từ 401 trở lên

1.790

 

 

Tác giả: Theo VnExpress; Xuất bản: 25/02/2010 08:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố