Previous
Next

Thông báo

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về việc ký Hợp đồng lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty theo Hợp đồng số 070820.001/HĐTC.KT5 ngày 7/8/2020.

 

 

Xuất bản: 07/08/2020 03:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố