Previous
Next

Thông báo

Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về việc ký Hợp đồng với Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Hợp đồng số 190721.002/HĐTC.KT5 ngày 19/07/2021.

Trân trọng./.

TAGS:
Xuất bản: 19/07/2021 02:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố