Previous
Next

Thông báo

Thông báo về việc chuyển trụ sở Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam về việc đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng mới của Công ty tại Hà Nội. Hiện nay, Công ty đã hoàn tất công tác đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

 1. Địa chỉ văn phòng mới: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/05/2018;

 3. Mọi thắc mắc xin liên hệ:

 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 22131579 Fax: 024 35527987

 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo!

Xuất bản: 11/05/2018 03:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố