Previous
Next

Công bố thông tin

Thông báo về việc đăng ký công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo: Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 1503/UBCK-QLPH ngày 15 tháng 4 năm 2014 V/v chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty.

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - CT1 - Số 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
3. Điện thoại: (04) 22131580 Fax: (04)35527987
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: mã số doanh nghiệp 0101264520 đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 06 năm 2002 đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 20 tháng 12 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
5. Website: www.vnpd.com.vn
6. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ đồng)
7. Ngành nghề kinh doanh chính: 

Ngành nghề:
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: - Sản xuất, phân phối, bán điện.
Mã ngành: 3510 (chính)

8. Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng xin xem thêm tại đây

Xuất bản: 16/04/2014 09:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố