Previous
Next

Báo cáo quí

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 kèm giải trình biến động lợi nhuận

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 kèm Giải trình biến động lợi nhuận

Xin xem tại đây

TAGS:
Xuất bản: 30/07/2021 02:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố