Previous
Next

Thông báo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam kính báo cáo về tiến độ sử dụng vốn thu  được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN chào bán số 51/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/07/2015.

Xin xem file đính kèm tại đây

Xuất bản: 19/05/2017 09:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố