Previous
Next

Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020.

Xin xem file đính kèm tại đây

Xuất bản: 17/07/2020 09:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố