Previous
Next

Công bố thông tin

Công bố Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết của ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam công bố Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết của ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

 

Chi tiết Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết như link đính kèm:

 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Bản cam kết của ứng viên.

TAGS:
Xuất bản: 08/11/2023 01:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố