Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Phát điện Tổ máy số 1 - Thủy điện Khe Bố


Theo kế hoạch, Tổ máy số 2 của Nhà máy sẽ lắp đặt hoàn thành và hòa lưới điện Quốc gia trong tháng 7/2013.
Thủy điện Khe Bố do VNPD là chủ đầu tư, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp điện lượng khoảng 410 triệu kWh/1 năm, phối hợp với chế độ vận hành của Thủy điện Bản Vẽ để giảm thiểu lũ lụt và đẩy mặn cho vùng hạ du.

Toàn cảnh thủy điện Khe Bố

Xuất bản: 17/12/2013 12:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố