Previous
Next

Thông báo

Thông báo V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu

THÔNG BÁO
V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

2. Trụ sở chính: Tầng 2-CT2-286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

3. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

4. Mã chứng khoán: VPD

5. Mệnh giá: 10.000 đồng

6. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

7. Sàn giao dịch: HOSE

8. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2018

9. Nội dung cụ thể:
a. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 31/10/2018
b. Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu:
- Tỷ lệ thực hiện: 4% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

10. Địa điểm thực hiện
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển - xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Người sở hữu chứng khoán đến làm thủ tục vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình chứng minh nhân dân còn hiệu lực (không quá 15 năm) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Lưu ý: Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu nếu ủy quyền cho người khác nhận cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu phải có Giấy ủy quyền có công chứng hoặc xác nhận của Xã/Phường kèm theo CMND người ủy quyền công chứng, CMND người được ủy quyền và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản dài hạn, Công ty sẽ thực hiện chuyển khoản cho cổ đông theo số tài khoản ngân hàng cổ đông đã đăng ký.

Mọi thắc mắc Quý cổ đông xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 024.22131579 – Fax: 024.35527987
Trân trọng thông báo./.

Xin xem chi tiết trong file đính kèm

Xuất bản: 12/10/2018 03:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố