Previous
Next

Thông báo

CBTT về việc ký HĐ với Công ty kiểm toán BCTC 2018

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố:

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Hợp đồng số 080818.003/HĐTC.KT5 ngày 08/8/2018.
CBTT lua chon kiem toan 2018 (daky) - Ma CK VPD.pdf

Xuất bản: 09/08/2018 03:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố