Previous
Next

Thông báo

Thông báo mất Giấy chứng nhận cổ phần của cồ đông Lê Quang Hòe

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ của bà Nguyễn Thị Hương;

Căn cứ bộ hồ sơ xin xác nhận số lượng sở hữu cổ phần của bà Nguyễn Thị Hương;

Bà Nguyễn Thị Hương là vợ hợp pháp của ông Lê Quang Hòe theo Giấy chứng nhận kết hôn Số: 106, Quyển số: 01/2002 đăng ký ngày 23/10/2002, tại Ủy ban nhân dân phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, ngày 07/11/2017 ông Lê Quang Hòe đã mất theo Trích lục khai tử số: 1321/TLKT-BS ngày 10/11/2017 của UBND phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Để thực hiện quyền cho cổ đông làm thủ tục phân chia di sản thừa kế, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

 

STT

 

Họ và tên

 

SĐKNSH

 

Ngày cấp

 

Nơi cấp

 

Địa chỉ

Số lượng CP (đã bao gồm cổ phiếu thưởng 2017)

1

Lê Quang Hòe

171204620

20/11/2007

CA Thanh Hóa

số nhà 76 đường Thọ Hạc, phường Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

3.731 CP

038064001607

18/10/2016

Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

ơMọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội

            ĐT: 024.22131579 – 22131580                - Fax 024.35527987

            Kính báo./.

TAGS:
Xuất bản: 29/07/2021 11:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố