Previous
Next

Tin EVNDevelopment

VNPD: 21/4 họp ĐHCĐ thường niên 2012

Thời gian: 07h30 ngày 21 tháng 4 năm 2012

Địa điểm: Phòng họp Edison - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo Thư mời, CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có).

Xuất bản: 14/04/2012 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố