Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN 06/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN 06/2022

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/6/2022

58,899

691,166

882,744

 

2/6/2022

68,969

562,354

1,090,100

 

3/6/2022

68,941

378,612

1,136,100

 

4/6/2022

71,041

505,474

1,302,100

 

5/6/2022

69,448

355,238

1,159,600

 

6/6/2022

69,022

539,040

1,084,300

 

7/6/2022

68,816

550,207

1,100,700

 

8/6/2022

87,411

616,536

1,092,400

 

9/6/2022

 

654,116

1,281,300

Nậm Má dừng cải tạo máy biến thế

10/6/2022

0

517,405

1,422,000

11/6/2022

0

518,700

1,495,100

12/6/2022

0

444,414

869,600

13/6/2022

0

597,917

1,365,000

14/6/2022

0

568,788

1,262,900

15/6/2022

0

532,646

906,000

16/6/2022

0

471,653

1,023,800

17/6/2022

0

581,073

989,300

18/6/2022

0

523,088

1,205,300

19/6/2022

0

377,409

1,009,500

20/6/2022

0

581,345

1,560,900

21/6/2022

0

527,500

1,313,200

22/6/2022

0

268,101

1,391,600

23/6/2022

0

501,454

791,600

24/6/2022

0

475,984

997,700

25/6/2022

0

471,221

814,500

26/6/2022

0

435,329

470,200

 

27/6/2022

0

563,938

747,300

 

28/6/2022

0

642,359

1,422,700

 

29/6/2022

0

532,320

1,099,400

 

30/6/2022

0

408,587

734,061

 

Cả tháng

562,547

15,393,974

33,021,005

 


Xuất bản: 04/07/2022 08:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố