Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 11/2021 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2021

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Ghi chú

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

1/11/2021

72,326

598,523

750,948

 

2/11/2021

72,058

641,873

963,300

 

3/11/2021

71,693

602,507

809,100

 

4/11/2021

72,269

503,537

1,060,100

 

5/11/2021

70,994

480,309

621,300

 

6/11/2021

71,912

471,731

586,500

 

7/11/2021

71,886

234,781

636,900

 

8/11/2021

71,200

434,046

633,900

 

9/11/2021

69,990

559,598

565,600

 

10/11/2021

67,011

473,260

860,100

 

11/11/2021

64,931

615,709

689,500

 

12/11/2021

61,691

700,759

570,400

 

13/11/2021

59,377

694,544

570,500

 

14/11/2021

57,772

696,978

501,000

 

15/11/2021

57,195

695,463

540,200

 

16/11/2021

55,027

696,703

515,200

 

17/11/2021

63,779

697,021

537,800

 

18/11/2021

60,759

695,534

473,200

 

19/11/2021

54,073

692,799

522,400

 

20/11/2021

51,260

689,361

483,900

 

21/11/2021

48,988

610,708

566,200

 

22/11/2021

44,444

664,462

478,700

 

23/11/2021

41,059

647,096

493,900

 

24/11/2021

40,868

541,249

485,300

 

25/11/2021

42,008

620,867

467,700

 

26/11/2021

36,538

577,390

472,100

 

27/11/2021

37,789

693,276

471,400

 

28/11/2021

38,628

453,752

398,300

 

29/11/2021

38,699

609,206

405,800

 

30/11/2021

38,607

654,461

430,046

 

Cả tháng

1,704,831

17,947,503

17,561,294

 

 

Nguồn: Phòng KTKT-VNPD


Xuất bản: 03/12/2021 09:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố